Letnjikovci

Letnjikovac će postati životni prostor, način da se živi u kontaktu sa prirodom tokom cele godine.

Izrađeni su od lameliranog drveta- Bora, Jele ili Sibirskog arisa. Dostupni su u različitim oblicima i dimenzijama.
Mogu biti otvoreni ili zatvoreni. Mogu biti i samostojeci (ne vezuju se za povrsinu na koju stoje).

Prekriveni su vodootpornom tkaninom- Tempotestom, tegolom, crepom, limom…

Premazani su uljem ili vodenim bojama ili lakovima.